مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

به این مطلب امتیاز بدهید
عاشـــــــــــق شدن چیز ســـــــــاده ایست ….
آنقــــــــــدر که همه ی انسانهــــــــــا
تـــــــــوان تجربه کردن اون رو دارنــــــــــد !
مهم عاشــــــــق ماندن است ؛
بی انتــــــــــها بی زوال
تا ابــــــد ؛ بی منـــــت … !!!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات