مشاهده RSS Feed

پرواز

بیا ...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۲۸ دی ۹۱ در ساعت ۲۱:۳۳ (1751 نمایش ها)
یا در کوچه باغ شهر احساس

شکست لاله را جدی بگیریم


اگر نیلوفری دیدیم زخمی
برای قلب پر دردش بمیریمبیا در کوچه های تنگ غربت
برای هر غریبی سایه باشیمبیا هر شب کنار نور یک شمع
به فکر پیچک همسایه باشیمبیا ما نیز مثل روح باران
به روی یک رز تنها بباریمبیا در باغ بی روح دلی سرد
کمی رویا ی نیلوفر بکاریمبیا در یک شب آرام و مهتاب
کمی هم صحبت یک یاس باشیماگر صد بار قلبی را شکستیم
بیا یک بار با احساس باشیمبیا به احترام قصه عشق
به قدر شبنمی مجنون بمانیمبیا گه گاه از روی محبت
کمی از درد لیلی بخوانیمبیا از جنگل سبز صداقت
زمانی یک گل لادن بچینیمکنار پنجره تنها و بی تاب
طلوع آرزوها را ببینیمبیا یک شب به این اندیشه باشیم
چرا این آبی زیبا کبود استشبی که بینوا می سوخت از تب
کنار او افق شاید نبوده ستبیا یک شب برای قلبهامان
ز نور عاطفه قابی بسازیمبرای آسمان این دل پاک
بیا یک بار مهتابی بسازیمبیا تا رنگ اقیانوس آبیست
برای موج ها دیوانه باشیمکنار هر دلی یک شمع سرخست
بیا به حرمتش پروانه باشیمبیا با دستی از جنس سپیده
زلال اشک از چشمی بشوییمبیا راز غم پروانه ها را
به موج آبی دریا بگوییمبیا لای افق های طلایی
بدنبال دل ماهی بگردیمبیا از قلبمان روزی بپرسیم
که تا حالا در این دنیا چه کردیمبیا یک شب به این اندیشه باشیم
به فکر درد دلهای شکستهبه فکر سیل بی پایان اشکی
که روی چشم یک کودک نشستهبه فکر سیل بی پایان اشکی
که روی چشم یک کودک نشستهبه فکر اینکه باید تا سحرگاه
برای پیوند یک شب دعا کندز ژرفای نگاه یک گل سرخ
زمانی مرغ آمین را صدا کردبه او یک قلب صاف و بی ریا داد
که در آن موجی از آه و تمناستپر از احساس سرخ لاله بودن
پر از اندوه دلهای شکیباستبیا در خلوت افسانه هامان
برای یک کبوتر دانه باشیماگر روزی پرستو بی پناهست
برای بالهایش لانه باشیمبیا با یک نگاه آسمانی
ز درد یک ستاره کم نماییمبیا روزی فضای شهرمان را
پر از آرامش شبنم نماییمبیا با بر گ های گل سرخ
به درد زنبقی مرهم گذاریماگر دل را طلب کردند از تو
مبادا که بگویی ما نداریمبیا در لحظه های بی قراری
به یاد غصه مجنون بخوابیمبیا دلهای عاشق را بگردیم
که شاید ردی از قلبش بیابیمبیا در ساحل نمناک بودن
برای لحظه ای یکرنگ باشیمبیا تا مثل شب بوهای عاشق
شبی هم ما کمی دلتنگ باشیمکنار دفتر نقاشی دل
گلی از انتظار سرخ روییدو باران قطره های آبیش را
به روی حجم احساس پاشیداگر چه قصه دل ها درازست
بیا به آرزو عادت نماییمبیا با آسمان پیمان ببندیم
که تا او هست ما هم با وفاییمبیا در لحظه سرخ نیایش
چو روح اشک پاک و ساده باشیمبیا هر وقت باران باز بارید
برای گل شدن آماده باشیم
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه