مشاهده RSS Feed

ناناس

پاسخ های جالب

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
[SIZE=4][COLOR=#990000]پاسخهای جالب این دانش آموز باعث شد تا نمره صفر نگیرد. سوال ها[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#990000]و جوابها را بخوانید.[/COLOR][/SIZE]
[FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]*درکدام جنگ ناپلئون مرد؟[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]در اخرین جنگش![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضاشد؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]در پایین صفحه![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون انکه [/SIZE][/FONT][/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]ترک بردارد؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]علت اصلی طلاق چیست؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]ازدواج![/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]
*علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]امتحانات![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]نهار و شام![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]نیمه دیگر ان سیب![/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]خیس خواهد شد![/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]
*یک ادم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]مشکلی نیست شبها می خوابد![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟[/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه [/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خواهید داشت؟[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]دستهای خیلی بزرگ![/COLOR][/SIZE][/FONT] [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=4]
*[/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=4]اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند چهارنفر ان را [/SIZE][/FONT][/COLOR] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#000000]درچند ساعت خواهند ساخت؟[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma][SIZE=4][COLOR=#0000ff]هیچ چی چون دیوار قبلا ساخته شده!!!‬[/COLOR][/SIZE][/FONT] [SIZE=4][COLOR=#999999]

شما بودید بهش چند میدادید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , گوناگون , جالب

نظرات