مشاهده RSS Feed

daratarin

سرمایه گذاری گامی به سوی استقلال مالی

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۱ در ساعت ۱۲:۴۴ (2550 نمایش ها)
[h=1][URL="redirect.php?a=daratarin.com/ViewPost.aspx?id=72&title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C"]سرمایه گذاری گامی به سوی استقلال مالی[/URL][/h][COLOR=#666666][FONT=Tahoma]اگر بیش از آن چیزی که تصور می کردید گرفتار بدهی هستید، اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. در واقع، شما به بخش عظیمی از جمعیت جهان تعلق دارید که با این مشکل دست به گریبان هستند.

اما برای رهایی از قید و بندهای غیر ضروری حاصل از سوء مدیریت مالی، به انضباط مالی شخصی و دانش کافی مالی نیازمند هستید. در نتیجه برای عبور از بدهی و کسب استقلال مالی باید گامی بزرگ در این مسیر برداشته شود.[/FONT][/COLOR][COLOR=#666666][FONT=Tahoma]پول چیزی است که مدیریت آن حتی در سنین پایه باید به خوبی انجام شود. این روندی است که می تواند به موفقیت و یا شکست امور مالی افراد منجر شود. در صورتی که مدیریت پول به درستی انجام نشود، پیامدی جز اسارت در بند بدهی ها نخواهد داشت. این نکته را به خاطر بسپارید که ثروت به تنهایی برای کسب استقلال مالی کافی نیست. بر همین اساس، تا زمانی که پول خود را در سرمایه گذاری های مناسب هزینه نکنید، [URL="redirect.php?a=daratarin.com/ViewPost.aspx?id=72&title=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C"]ادامه...[/URL][/FONT][/COLOR]

نظرات

    :-khandeh2:-yes:-yes