مشاهده RSS Feed

"تنهایی" را ترجیح میدهم به "تنهایی" که روحش با دیگری ست....!

دیگرنمی گویم...

به این مطلب امتیاز بدهید
دیگر نمی گویم گشتم،نبود،نگرد نیست...

بگذار صادقانه بگویم،گشتم.اتفاقا بود،فقط مال من نبود.بگذار دیگری بگردد شاید مال او باشد.
برچسب ها: دلتنگی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات