مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

به این مطلب امتیاز بدهید
روزهـــــا با آه گذشـــت

شــب هـا با حســـــ ــــــــرت سپــری شــد

مــــاه هـا با درد طـــی شــد

و اکنـــون سالهـــــاست که با دلتنگـــــــــــــ ـــــــــــی می گـذرد

لحظــه هایی که بـــــــــــی تــو

با یــاد ِ تـــ ــو می گـذرد

زمستـــانی دیگــر از راه رسیـــــد

و بـاز مـ ـــن در سومیـــــــن مـــاه َ ش

بـاری دیگـر از فصــل کــــــوچ ِ تـــو مینویســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــم
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات