مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

نامه ی یک عروس کم توقع به نامزدش

به این مطلب امتیاز بدهید
نامه ی یک عروس کم توقع به نامزدش

همسر آینده ام :
می توانی خوشحال باشی،چون من دخترکم توقعی هستم! اگر
می گویم باید تحصیلکرده باشی، فقط به خاطر این است که
بتوانی خیال کنی بیشتر از من می فهمی .
اگر می گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است که همه با
دیدن ما بگویند داماد سراست وتو اعتماد به نفست هی بالاتربرود!
اگر می گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات کامل داشته باشی، فقط
به این خاطر است که وقتی هر سال به مسافرت دور ایران می رویم
توی ماشین خودمان بخوابیم و بی خود پول هتل ندهیم !
اگر از تو خانه می خواهم، به خاطر این است که خود را در خانه ای
به تو بسپارم که تا آخر عمر در و دیوارآن، خاطره اش را برایم
حفظ کنند و هرگوشه اش یادآور تو و آن شب باشد !
اگرعروسی آن چنانی می خوام، فقط به خاطراین که فرصتی
به تو داده باشم تا بتوانی به من نشان بدهی چقدر مرا دوست داری
و چقدر منتظر شب عروسیمان بوده ای !
اگر دوست دارم ویلای اختصاصی کنار دریا داشته باشی، فقط
به خاطر این است که از عشق بازی کنار دریا خوشم می آید.
جلوی چشم همه هم که نمی*شود !
اگر می گم هرسال برویم یک کشور را ببینیم، فقط به خاطر اینه
که سالها دلم می خواست جواب این سوال را بدانم که آیا واقعا
به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است .اگر تو به من کمک نکنی
تا جواب سوالاتم را پیدا کنم، پس چه کسی کمکم کند؟
اگر از تو توقع دیگری ندارم، به خاطر این است که به تو ثابت
کنم چقدر برایم عزیزی !
و بالاخره….
اگر جهیزیه چندانی با خودم نمی آورم، فقط به خاطر این است
که به من ثابت شود تو مرا بدون جهیزیه سنگین هم دوست
داری وعشقمان فارغ ازرنگ و ریای مادیات است !

نظرات

    ههههههههههههه خب حق داره بنده خدا