مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

این روزها

به این مطلب امتیاز بدهید
این روزها

مدام دلم بهانه ات را می گیرد !
هی آرامش می کنم
اما ...
نه من آرام کردن بلدم
و نه او آرام شدن !.!.!.!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات