مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

عجیب وحشی ام .!.!.!

به این مطلب امتیاز بدهید
مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده است ...
تشنه که شدی ...!
مراقب باش !

عجیب وحشی ام .!.!.!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات