مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

چـــه تــنــاقــض دلــگــیــری .!.!.!

به این مطلب امتیاز بدهید
دلخوشی هایت که کم و اندک باشند
دغدغه هایت که بسیار فراوان
در می مانی چه کنی ...
به اندک تلنگری در هم می ریزی !!!
به اندک نسیمی ویران می شوی !
دلخوشم به بودنت .
تنها دغدغه ام نداشتن توست .
بودن و نداشتن ...
چـــه تــنــاقــض دلــگــیــری .!.!.!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات