مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

╬ سامان ╬

به این مطلب امتیاز بدهید
ایـــن روزها چقـــدر دلــــم برایـــت تنـــــگ مـــی شــود…
کـســـی نمـــی دانــد چــرا ؟؟؟!!!
کـســـی نمــی پـرســـد چـرا ؟؟؟!!!
امــا مـن سخــت آشفتــه ام و چـقـدر بـی تـاب…
مـــی گویـند ایـن روزهـا عـاشــقــــی هـم پیشیــه ای اسـت نــو …
امـا مــن عــاشــقــی پیشــه نـکـرده ام …
مــــن پیشـــه ام عــاشقــــی اســت …
از آن روز کـه ابتـدایــی نـداشــت…
مـن سـالـهـاسـت کـه عـاشــق تـــو هـسـتـم …
یـادت مــی آیـــد آن روزهــای سـرشـار از شــادی را…
آه کـه چـقــــدر خـــســـتـــه ام …
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات