مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

╬ سامان ╬

به این مطلب امتیاز بدهید
زندگى كرديم اما باختيم / كاخ خود را روى دريا ساختيم
لمس بايد كرد اين اندوه
را / بر كمر بايد كشيد اين كوه را
زندگى را با همين غم ها خوش است / با همين
بيش و همين كم ها خوش است
زندگى را خوب بايد آزمود / اهل صبر و غصه و اندوه بود

باختيم و هيچ شاكى نيستيم / بر زمين خورديم و خاكى نيستيم
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات