مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

╬ سامان ╬

به این مطلب امتیاز بدهید
ايــن روزهــ ـا در مـــن
حــااـتِ فــ ـوق الــعـ ـاده
اعـــــ ـــــلام شـــده اســـت


بـيـــش از حــد مـجــ ــــ ــــ ــــاز


دلـتـنـگـــ ـــ شــــده ام
. . .برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات