مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

╬ سامان ╬

به این مطلب امتیاز بدهید
بی شمارند آنهایی که نامشان آدم است..
ادعایشان آدمیت کلامشان انسانیت رفتارشان صمیمیت حال . . .
من دنبال کسی میگردم که نه آدم باشد نه انسان نه رفیق و دوست صمیمی…!!!
تنها صاف باشد و صادق .. پشت سایه اش خنجری نباشد برای دریدن ..
هیچ نگوید .. فقط همانی باشدکه سایه اش میگوید:صاف و یکرنـــگ!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات