مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

╬ سامان ╬

به این مطلب امتیاز بدهید
بــه همه چيــز عادت می كنيــم ...

به داشتــه ها و نداشتــه هايمان ...

خيلی طول نمی كِشد

جلوی آينه زل بزنی به خودت ،

موهايت را كنـار بزنی و با خودت بگويی :

"اصلا مگر داشتی اش ..؟!

مگــر از اول بود؟!

كه بودن و نبودنش مهم باشد....؟!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات