مشاهده RSS Feed

مطالب زیبا

جالب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ دوشنبه ۰۶ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۸:۴۶ (1123 نمایش ها)
[FONT=comic sans ms][FONT=Tahoma]1) راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژی*های خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت*شان کن.[/FONT]

[FONT=Tahoma] ٢) راز آرامش درون، در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٣) راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٤) راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی، عاطفی ذهنی و معنوی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٥) راز آرامش درون در دل نبستن است، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٦) راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٧) راز آرامش درون در آرزو نداشتن است، این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٨) راز آرامش درون در این است که همه چیز را همان طور که هست بپذیری، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٩) راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می*توانی خودت را تغییر دهی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٠) راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١١) راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٢) راز آرامش درون دریک زندگی ساده است، ضروریات زندگی رادوباره برای خودتعریف کن.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٣) راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٤) راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٥) راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٦) راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٧) راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٨) راز آرامش درون در گله*مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می*بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده*ای.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ١٩) راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می*توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢٠) راز آرامش درون در این است که بردشمن درونت غلبه کنی، نه این که او را سرکوب کنی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢١) راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢٢) راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢٣) راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢٤) راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانی.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢٥) راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.[/FONT]
[FONT=Tahoma] ٢٦) راز آرامش درون، کار کردن در کنار دیگران است، نه در مقابل آنها.[/FONT]
[/FONT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه , سرگرمی

نظرات