مشاهده RSS Feed

مطالب زیبا

جالب

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۱۴ خرداد ۹۲ در ساعت ۱۹:۴۱ (1120 نمایش ها)
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Happiness in our lives has three primary
[COLOR=#CC3300] [B] خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Experience Yesterday
[COLOR=#CC3300] تجربه از دیروز[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Use Today
[COLOR=#CC3300] استفاده از امروز[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Hope Tomorrow
[COLOR=#CC3300] امید به فردا[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER]

[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Ruin our lives is the three principle
[B] [COLOR=#CC3300] تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Regret Yesterday
[COLOR=#CC3300] حسرت دیروز[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Waste Today
[COLOR=#CC3300] اتلاف امروز[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][CENTER] Fear of Tomorrow
[COLOR=#CC3300] ترس از فردا[/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[B][FONT=Tahoma][SIZE=2]
[/SIZE][/FONT][/B]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه , سرگرمی

نظرات