مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

احمق نیستم

به این مطلب امتیاز بدهید
پر بودم و سیر بودم و سیرابو لذتم تنها این که …آری کارم سخت است و دردم سختو از هرچه شیرینی و شادی و بازی است محروماما …این بس که می فهمم !خوب است …احمق نیستم
دکتر علی شریعتی

نظرات