مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

به این مطلب امتیاز بدهید
ڪمـے دوروغ بــگــو پیـنـوڪیـو !

נروغ هـاے تو قابل تحمل تـر بوנ !

بـﮧ خاطر ڪوנڪے بوנ ۅ شیــطنــت . . .

بـﮧ خاطر ایـכּ بوנ کـﮧ נنیاے ﺂנҐها را تجربـﮧ نـَڪرנه بوנے

ڪـﮧ ببینے یـِڪ נرۅغ ، چـﮧ ها مےڪـُنـנ !

ایـכּجـا ﺂנҐهآ נروغشـاכּ بـﮧ بـهـاے یـڪ زنـנگـے تماҐ مے شوנ !

بـﮧ بهاے یـڪ נڵ شڪستـَـכּ !

ایـכּجـا נرۅغ ها باعـث مـَرگ ِ عـشق ۅ اعـتمـاנ مےشۅנ !

ایـכּجـا ﺂנҐها נرۅغ هاے شاخ נار مے گـوینـנ بـَعـנ

נماۼ נراز خوנ را جراحے پلـاستیڪ مے ڪننـנــ !

ﺂرے...ڪمـے נروغ بــگــۅ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات