مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

به این مطلب امتیاز بدهید
هـــــیــــــچ چـــــــیـــــز بـــــیــــــشـــــــتـــ ـــر و بـــــــدتــــــر از ایــــــــن ...
مـــــــغــــــــز اســــــــتــــــخـــــــ ـوان آدم را نـــــــمــــــی
ســــــــوزونـــــــــه کـــــــــه...
اطــــــرافـــــــیــــــ انـــــــــت بـــــــهــــــــت بـــــــــــگـــــــــن
اگـــــــــه دوســــــــتــــــــت داشـــــــــــت نـــــــمـــــــــیــــــ ــرفــــــــت
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات