مشاهده RSS Feed

پری عاشق

صبر...

به این مطلب امتیاز بدهید
سکوت " خطرناک تر از " حرف های نیشدار " است !!

بدون شک !! ...

کسی که سکوت می کند

روزی حرف هایش را سرنوشت به شما خواهد گفت . . . !!!


خـدایـا

اَیوبـ را بیـاوَر زمیـــن ،

میخـواهَم از صَـبر بــرآیش بگـویَم ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات