مشاهده RSS Feed

لا له سیاه

خداهست ...................

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۲۲ تیر ۹۲ در ساعت ۱۰:۳۳ (1647 نمایش ها)
روز مردی برای اصلاح سرش به اریشگاه میرود .بحثی درباره خدا شکل میگیرد ارایشگر می گویید :خدا اصلا وجود ندارد .مرد می پرسد:چرا؟؟؟؟ ارایشگر میگویید :یه نگاهی به بیرون بنداز این همه مردم مریض وبی چاره پس خدا کجاست!! مرد گفت : خدا هست فقط باید بخوای ازش تا کمکت کنه .باید بهش مراجعه کنی !! .....تمام شد ومرد رفت بیرون .فردی را دید که چند سالی بود سرورویش را اصلاح نکرده بود .مرد برگشت تو وگفت این مرد را نگاه کن ... پس ارایشگر هم وجود ندارد ارایشگر گفت :مردم بما مراجعه نمیکنند !! مرد هم گفت پس ما اید بخدا مراجعه کنیم!!


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دینی

نظرات

    میدونی گاهی وقتا انقدر سرگرم بازی ایندنیا میشیم که اون بالایی رو یادمون میره:وهروقت ک زمین خوردیم میگم کجایی چرابه فریادم به دادم نمیرس


    ی !!!