مشاهده RSS Feed

پری عاشق

..

به این مطلب امتیاز بدهید
نِگَـراלּ اَشـڪ*هـایَـمـ نَـبـاشـ [!]
اَز [ لَـبـפֿَـنـבَمـ ] بِـتَـرسـ
ڪِـﮧ مَـعـنـایَـشـ اَشـڪـ* هـاے فَـرבاے تـوستـ. . .
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات