مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

‏..:::‏‎ ‎اصحاب کھف :::..

به این مطلب امتیاز بدهید
€.سلام خدا صدامو دارے. اگہ داری؟ خدا دوس دارم مانند اصحاب کھف داخل غارے شدہ سالیان سال بخوابم تا ک گریہ پسرم کیارش جان رو نشنوم،خدایا ھست غارے چنین!!؟‎;-(;-(‎

نظرات

    بد نبود:-khandeh2