مشاهده RSS Feed

"تنهایی" را ترجیح میدهم به "تنهایی" که روحش با دیگری ست....!

tavahoooonm

به این مطلب امتیاز بدهید
دوست داشتن از زبان دکتر شریعتی

دنیا را بد ساخته اند کسی را که دوست داری تو را دوست نمی دارد ،

کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری ،

اما کسی که تو دوستش می داری و او هم تو را دوست دارد

به رسم و آئین هر کز به هم نمی رسند و این رنج است.


: آن كس را كه دوست دارید آزاد بگذارید

اگر متعلق به تو باشد به پیش تو باز می گردد

و گرنه از اول هم برای تو نبوده است
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات