مشاهده RSS Feed

gem

شاعران...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۳۰ تیر ۹۲ در ساعت ۱۵:۵۳ (984 نمایش ها)
[CENTER][CENTER][/CENTER] [CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]
[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=2]کنار دریا[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]عاشق باشی[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]عاشق تر می شوی...[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]و اگر دیوانه[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]دیوانه تر...[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]
[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]این خاصیت دریاست...[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]به همه چیز وسعتی از جنون می بخشد...[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]"شاعران"[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]از شهرهای ساحلی[/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000] [/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#000000][SIZE=2]جان سالم به در نمی برند![/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات