مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

تراوشات ذھن بیمار سادیسمے من

به این مطلب امتیاز بدهید
¥.آن زمان چ حال زلالے داشت سہراب،در این زمان گر زندھ بود مینوشت:آن طرف دریاھا شہریست>قایقے باید ساخت>اردکے باید زد>پول ندارم مرغ گران است.

نظرات