مشاهده RSS Feed

"تنهایی" را ترجیح میدهم به "تنهایی" که روحش با دیگری ست....!

tavahoooom

به این مطلب امتیاز بدهید
بس که دیوار دلم کوتاه است*هرکه از کوچه تنهایی مامیگذرد* به هوای هوسی هم که شده *سرکی میکشد ومیگذرد (هرکی غمگین است ستاره ی دل مارا روشن سازد)
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات