مشاهده RSS Feed

Ramin

همای رحمت

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
توسط در تاریخ جمعه ۲۰ مرداد ۹۱ در ساعت ۰۴:۴۰ (2301 نمایش ها)
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ما سوا فکندی همه سایه هما را


دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را


به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را


مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را


برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را1


به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا


به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را


چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که میتواند که به سر برد وفا را


نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را


به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت
که زکوی او غباری به من آر توتیا را


امید آنکه شاید برسد به خاک پایت
چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را


چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
که زجان ما بگردان ره آفت قضا را


چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را


"همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را"


ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب
غم دل بدوست گفتن چه خوشست شهریارا

شهریار

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده