مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

هیـــــــــس. .!!!

به این مطلب امتیاز بدهید
هیـــــــــس..!!!
ساکت باش دلم..!!نباید رازت و کسی بفهمه..!!هیــــــس..!!قلبم
احساست رو لو نده..!!!!
حرف اضافه: این بار دیگه رسما به .... رفتم..!!!!
هم سلولی..در گوشی میخوام بهت یه چیزی بگم..!!دلم برای ف تنگ
شده..!!!یعنی هنوزم عاشقشم؟!؟!این همون احساسی بود که این
چند روزه هر کاری کردم نتونستم جلوش رو بگیرم..!!

نظرات