مشاهده RSS Feed

gem

دختر

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۲ در ساعت ۱۴:۱۷ (792 نمایش ها)
[SIZE=4][COLOR=#800080]اﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ،

ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ

ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ،

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿما[/COLOR][/SIZE]:-98
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی

نظرات