مشاهده RSS Feed

مطالب زیبا

زندگی بهتر

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ جمعه ۰۱ شهریور ۹۲ در ساعت ۱۱:۱۴ (1286 نمایش ها)
[B][COLOR=#C00000][FONT=&quot]همه ما خودمان را چنين متقاعد مي كنيم كه زندگي بهتري خواهيم داشت اگر:[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]شغلمان را تغيير دهيم[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#333333][FONT=&quot]مهاجرت كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]با افراد تازه اي آشنا شويم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]ازدواج كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]فكر ميكنيم،* زندگي بهتر خواهد شد اگر:[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]ترفيع بگيريم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]اقامت بگيريم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]با افراد بيشتري آشنا شويم[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]بچه دار شويم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]و خسته مي شويم وقتي:[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]مي بينيم رييسمان نمي فهمد[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]زبان مشترك نداريم[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]همديگر را نمي فهميم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]مي*بينيم كودكانمان به توجه مداوم نيازمندند[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]بهتر است صبر كنيم ...[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]با خود مي گوييم زندگي وقتي بهتر خواهد شد كه :[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]رييسمان تغيير كند، شغلمان را تغيير دهيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]به جاي ديگري سفر كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]به دنبال دوستان تازه اي بگرديم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]همسرمان رفتارش را عوض كند[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]يك ماشين شيك تر داشته باشيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]بچه هايمانازدواج كنند[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]به مرخصي برويم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]و در نهايت بازنشسته شويم....[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [COLOR=#CC00CC]حقيقت اين است كه براي خوشبختي، هيچ زماني بهتر از همين الآن وجود ندارد.[/COLOR][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]اگر الآن نه، پس كي؟[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]زندگي همواره پر از چالش است.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]بهتر اين است كه اين واقعيت را بپذيريم و تصميم بگيريم كه با وجود همه اين مسائل، شاد و خوشبخت زندگي كنيم.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]به خيالمان مي رسد كه زندگي، همان زندگي دلخواه، موقعي شروع مي شود كه موانعي كه سر راهمان هستند، كنار بروند:[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]مشكلي كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم مي كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]كاري كه بايد تمام كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]زماني كه بايد براي كاري صرف كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]بدهي*هايي كه بايد پرداخت كنيم[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]و ...[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]بعد از آن زندگي ما، زيبا و لذت بخش خواهد بود![/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]بعد از آن كه همه ی اين ها را تجربه كرديم، تازه مي فهميم كه زندگي، همين چيزهايي است كه ما آن ها را موانع مي*شناسيم[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]اين بصيرت به ما ياري ميدهد تا دريابيم كه جاده*اي بسوي خوشبختي وجود ندارد. خوشبختي، خود همين جاده است.. بياييد از هر لحظه لذت ببريم.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]براي آغاز يك زندگي شاد و سعادتمند لازم نيست كه در انتظار بنشينيم:[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]در انتظار فارغ التحصيلي[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]بازگشت به دانشگاه[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]كاهش وزن[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]افزايش وزن[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]شروع به كار[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]مهاجرت[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]دوستان تازه[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]ازدواج[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]شروع تعطيلات[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]صبح جمعه[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]در انتظار دريافت وام جديد[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]خريد يك ماشين نوباز پرداخت قسط ها[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]بهار و تابستان و پاييز و زمستان[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]اول برج[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]پخش فيلم مورد نظرمان از تلويزيون[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]مردن[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][COLOR=#333333][FONT=&quot]تولد مجددو...[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]خوشبختي يك سفر است، نه يك مقصد.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]هيچ زماني بهتر از همين لحظه براي شاد بودن وجود ندارد.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]زندگي كنيد و از حال لذت ببريد.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]اكنون فكر كنيد و سعي كنيد به سؤالات زير پاسخ دهيد:[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]1. پنج نفر از ثروتمندترين مردم جهان را نام ببريد..[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]2. برنده*هاي پنج جام جهاني آخر را نام ببريد.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]3. آخرين ده نفري كه جايزه نوبل را بردند چه كساني هستند؟[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]4. آخرين ده بازيگر برتر اسكار را نام ببريد.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]نم يتوانيد پاسخ دهيد؟ نسبتاً مشكل است، اينطور نيست؟[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]نگران نباشيد، هيچ كس اين اسامي را به خاطر نمي آورد..[/FONT][/COLOR][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]روزهاي تشويق به پايان مي رسد! نشان هاي افتخار خاك مي گيرند! برندگان به زودي فراموش ميشوند![/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#00B050][FONT=&quot]اكنون به اين سؤالها پاسخ دهيد:[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]1. نام سه معلم خود را كه در تربيت شما مؤثر بوده*اند ، بگوييد.[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]2. سه نفر از دوستان خود را كه در مواقع نياز به شما كمك كردند، نام ببريد.[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]3. افرادي كه با مهرباني هايشان احساس گرم زندگي را به شما بخشيده*اند، به ياد بياوريد.[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]4. پنج نفر را كه از هم صحبتي با آن ها لذت مي بريد، نام ببريد.[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[COLOR=#333333][FONT=&quot]حالا ساده تر شد، اينطور نيست؟[/FONT][/COLOR][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#CC00CC][FONT=&quot]افرادي كه به زندگي شما معني بخشيده*اند، ارتباطي با "ترين*ها" ندارند، ثروت بيشتري ندارند، بهترين جوايز را نبرده*اند ....[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#00B050][FONT=&quot]آنها كساني هستند كه به فكر شما هستند، مراقب شما هستند، همان هايي كه در همه ی شرايط، كنار شما مي مانند ...[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]كمي بيانديشيد. زندگي خيلي كوتاه است.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][B][COLOR=#333333][FONT=&quot]شما در كدام ليست قرار داريد؟ نمي دانيد؟[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]اجازه دهيد كمكتان كنم.[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=#333333][FONT=&quot]شما در زمره ی مشهورترين نيستيد...،[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[B][COLOR=red][FONT=&quot]شما از جمله كساني هستيد كه براي در ميان گذاشتن اين پيام در خاطر من بوديد[/FONT][/COLOR][/B][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه , سرگرمی

نظرات