مشاهده RSS Feed

gem

گریه ی تو .

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ دوشنبه ۱۸ شهریور ۹۲ در ساعت ۰۰:۴۷ (931 نمایش ها)
[SIZE=4][COLOR=#4b0082]ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺼﻪ ﻭ ﺣﺮﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺁﻥ
ﺧــﻨــﺪﻩ ﯼ ﺗــﻮﺳــﺖ ...
ﺗﻠﺨﯽ ﺍﺵ ...
ﮔــﺮﯾــﻪ ﯼ ﺗـــﻮ ....
ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ .
ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ ...
ﻧﻔﺴﻢ ﺩﺭ ﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﻧﻔﺴﺖ
ﺁﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻌﻢ ﻧﻔﺴﺖ !!! [/COLOR][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات