مشاهده RSS Feed

gem

خدا

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ دوشنبه ۱۸ شهریور ۹۲ در ساعت ۰۰:۴۹ (974 نمایش ها)
[SIZE=4]چـــہ בلمـــاלּ بـפֿــواهــב،چـــہ בلمـــاלּ

نـפֿــواهــב،פֿـــבا یڪـ وقتــ هـایــے בلَــش نمــے

פֿـــواهــב،

مــا چیــزے را ڪــہ בلمــاלּ مــے פֿـــواهــב راבاشتـــہ

باشیـــمـ ... [/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات