مشاهده RSS Feed

fiona66

برای زندگی کردن وقت بگذرانیم

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۱ در ساعت ۱۶:۵۴ (1615 نمایش ها)
[B][I][SIZE=3][COLOR=#4b0082]برای عشق ورزیدن وقت بگذرانیم....

زیرا رمز جاودان زندگیست.

برای خندیدن وقت بگذرانیم....

زیرا موسیقی قلب شماست.

برای گریه کردن وقت بگذرانیم....

زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.

برای خواندن وقت بگذرانید....

زیرا منبع کسب دانش است.

برای گوش کردن وقت بگذرانید....

زیرا نیروی هوش است.

برای فکر کردن وقت بگذرانید....

زیرا کلید موفقیت است.

برای رویا پردازی وقت بگذرانید....

زیرا سرچشمه شادی است.

برای بازی کردن وقت بگذرانید....

زیرا یاداور شادابی دوران کودکی است.

برای زندگی کردن وقت بگذرانید....

زیرا زمان به سرعت میگذرد وهرگز باز نمیگردد.

[SIZE=4]<<مسیر زندگیتان سبز وخرم باد>>[/SIZE]
[/COLOR][COLOR=#006400][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#006400][/COLOR][/SIZE][COLOR=#006400][/COLOR][COLOR=#006400][SIZE=4][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I][/B]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات