مشاهده RSS Feed

ترنم بهاری

هیس

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۲۱ مهر ۹۲ در ساعت ۱۱:۵۲ (3863 نمایش ها)
من همینم
من همینم نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم
نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد
هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم
عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮنگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم
بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند
لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند
خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات

    خیلی خوبه که آدمها بخاطر دیگران خودشون رو عوض نکنن و همیشه خودشون باشن
    نقل قول نوشته اصلی توسط tahmineh
    خیلی خوبه که آدمها بخاطر دیگران خودشون رو عوض نکنن و همیشه خودشون باشن
    درستشم همینه