مشاهده RSS Feed

sev-sevim

حالم خوب است

به این مطلب امتیاز بدهید
[CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][I][SUP][FONT=Tahoma]نگـــــــران نباش،حــــال مـــن[/FONT][/SUP][/I][/B][B][SUP][FONT=Tahoma] خـــــــوب اســت[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][SUP][FONT=Tahoma] بــزرگ شـــده ام …دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][SUP][FONT=Tahoma]آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش ” زندگیست [/FONT][/SUP][/B][B][SUP][FONT=Tahoma]”[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][SUP][FONT=Tahoma]آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای ” نبــودنـت ” تنگ نشــــود[/FONT][/SUP][/B][B][SUP][FONT=Tahoma]…[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][SUP][FONT=Tahoma]راســــــتی، بهتــــــــــر از قبل دروغ می گویــــم[/FONT][/SUP][/B][B][SUP][FONT=Tahoma]…[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][B][SUP][FONT=Tahoma][COLOR=#000000]” حــــال مـــن خـــــــوب اســت ” … خــــــوبِ خــــوب…...[/COLOR][/FONT][/SUP][/B][/SIZE][FONT=Tahoma][/FONT][/CENTER][/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات