مشاهده RSS Feed

دومان

وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۱۱ آبان ۹۲ در ساعت ۰۰:۴۱ (1023 نمایش ها)
[QUOTE=ROYA70;78989][CENTER][COLOR=#333399]وقتی که قلب هایمان كوچك تر از غصه هایمان میشود،[/COLOR]
[COLOR=#333399]وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلك هایمان مخفی كنیم [/COLOR]
[COLOR=#333399]و بغض هایمان پشت سر هم میشكند ...[/COLOR]
[/CENTER]
[COLOR=#333399][COLOR=#333399] [/COLOR][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333399]وقتی احساس میكنیم[/COLOR]
[COLOR=#333399]بدبختیها بیشتر از سهم مان است[/COLOR]
[COLOR=#333399]و رنج ها بیشتر از صبرمان ...[/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#333399]وقتی امیدها ته میكشد[/COLOR]
[COLOR=#333399]و انتظارها به سر نمیرسد ...[/COLOR]
[/CENTER]
[CENTER][COLOR=#333399]وقتی طاقتمان تمام میشود[/COLOR]
[COLOR=#333399]و تحمل مان هیچ ...[/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#333399][COLOR=#333399] [/COLOR][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#333399]آن وقت است كه مطمئنیم به تو احتیاج داریم[/COLOR]
[COLOR=#333399]و مطمئنیم كه تو[/COLOR]
[COLOR=#333399]فقط تویی كه كمكمان میكنی ...[/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#333399]آن وقت است كه تو را صدا میكنیم[/COLOR]
[COLOR=#333399]و تو را میخوانیم ...[/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#333399]آن وقت است كه تو را آه میكشیم[/COLOR]
[COLOR=#333399]تو را گریه میكنیم ...[/COLOR]
[COLOR=#333399]و تو را نفس میكشیم ...[/COLOR][/CENTER]
[CENTER][COLOR=#cc6666]وقتی تو جواب میدهی،[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]دانه دانه اشکهایمان را پاك میكنی ...[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و یكی یكی غصه ها را از دلمان برمیداری ...[/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#cc6666]گره تك تك بغض هایمان را باز میكنی[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و دل شكسته مان را بند میزنی ...[/COLOR]

[COLOR=#cc6666]سنگینی ها را برمیداری[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و جایش سبکی میگذاری و راحتی ...[/COLOR]

[COLOR=#cc6666]بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند ...[/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#cc6666]خواب هایمان را تعبیر میكنی،[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و دعاهایمان را مستجاب ...[/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#cc6666]آرزوهایمان را برآورده می کنی ؛[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]قهرها را آشتی میدهی[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و سختها را آسان[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]تلخ ها را شیرین میكنی[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و دردها را درمان[/COLOR][/CENTER]

[CENTER][COLOR=#cc6666]ناامیدی ها، همه امید میشوند[/COLOR]
[COLOR=#cc6666]و سیاهی ها سفیدسفید ...[/COLOR][/CENTER]
[/QUOTE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دینی

نظرات

    [CENTER]
    [/CENTER]