مشاهده RSS Feed

دومان

دل

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۱۲ آبان ۹۲ در ساعت ۲۱:۴۹ (847 نمایش ها)
[COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=times new roman][SIZE=6]

دل کندن اگرحادثه ایی آسان بود
[/SIZE][/FONT][/SIZE]
[/COLOR][LEFT][COLOR=#ff0000][SIZE=5][FONT=times new roman][SIZE=6]فرهادبه جای بیستون دل میکند
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#ee82ee][SIZE=5][FONT=times new roman][SIZE=6]
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/LEFT]
[CENTER]


[/CENTER]

آپدیت شده دوشنبه ۲۰ آبان ۹۲ در ۲۳:۵۲ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات