مشاهده RSS Feed

دومان

تورا صدا می کنیم ،تو را می خوانیم

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ پنجشنبه ۱۶ آبان ۹۲ در ساعت ۲۲:۳۹ (1099 نمایش ها)
توسط [URL="redirect.php?a=forums.pichak.net/member331.html"][B][B][COLOR=#385500]parisa[/COLOR][/B][/B][/URL]
در تاریخ چهارشنبه ۰۵ مهر ۹۱ در ساعت ۲۰:۵۲ (183 نمایش ها)


[CENTER][B][SIZE=3][FONT=arial black]
[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=arial black] وقتی* قلب*هایمان* کوچک*تر از غصه*هایمان* می*شود
وقتی* نمی*توانیم* اشک*هایمان* را پشت* پلک*هایمان* مخفی* کنیم*
[COLOR=#66CCFF]و بغض*هایمان* پشت* سر هم* می*شکند[/COLOR]
[COLOR=#0099FF]وقتی* احساس* می*کنیم* بدبختی*ها بیشتر از سهم*مان* است*
و رنج*ها بیشتر از صبرمان؛
وقتی* امیدها ته* می*کشد و انتظارها به* سر نمی*رسد[/COLOR]
[COLOR=#66CCFF]وقتی* طاقتمان* طاق* می*شود و تحملمان* تمام…[/COLOR]
آن* وقت* است* که* مطمئنیم* به* تو احتیاج* داریم* و مطمئنیم* که* تو،
فقط* تویی* که* کمکمان* می*کنی…
[/FONT][/SIZE][/B][/CENTER]

[CENTER][B][SIZE=3][FONT=arial black]
آن* وقت* است* که* تو را صدا می*کنیم، تو را می*خوانیم.
[COLOR=#33CCFF]آن* وقت* است* که* تو را آه* می*کشیم، تو را گریه* می*کنیم، تو را نفس* می*کشیم.[/COLOR]
[COLOR=#3399FF]وقتی* تو جواب* می*دهی،* دانه*دانه* اشک*هایمان* را پاک* می*کنی*
و یکی*یکی* غصه*ها را از توی* دلمان* برمی*داری
*گره* تک*تک* بغض*هایمان* را باز می*کنی* و دل* شکسته*مان* را بند می*زنی
*سنگینی*ها را برمی*داری* و جایش* سبکی* می*گذاری* و راحتی؛*
بیشتر از تلاشمان* خوشبختی* می*دهی* و بیشتر از لب*ها،[/COLOR]
[COLOR=#33CCFF] لبخند* خواب*هایمان* را تعبیر می*کنی* و دعاهایمان* را مستجاب*[/COLOR]
و آرزوهایمان* را برآورده* قهرها را آشتی* می*کنی* و سخت*ها را آسان.*
تلخ*ها را شیرین* می*کنی* و دردها را درمان ناامیدها، امید می*شود و سیاه*ها سفید سفید…[/FONT][/SIZE][/B][/CENTER]
[B][SIZE=3][FONT=arial black] [COLOR=#00FFFF]خدایا[/COLOR]
تورا صدا میکنیم ،تو را می خوانیم
* ناامیدها، امید می*شود و سیاه *ها سفید سفید…
خدایا
تورا صدا می کنیم ،تو را می خوانیم[/FONT][/SIZE][/B]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دینی

نظرات