مشاهده RSS Feed

parisa

از پشت کوه آمده ام…

به این مطلب امتیاز بدهید
آری از پشت کوه آمده ام…

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد...

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد...

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند...

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم...

می گویند: از پشت کوه آمده!!!

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم ....

و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد...

تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات