مشاهده RSS Feed

parisa

ایــــטּ نــیـز بـــگــذرב ....

به این مطلب امتیاز بدهید
هـَمیشـــﮧ

בَر سَــخـتـﮯ هـآ بـــﮧ خـوבَم مـیگـفـتـم ؛

ایــــטּ نــیـز بـــگــذرב ....

هــَـــــنوز هــَــم مـــیـــگـویم !

امـــــــــــآ .... حـــآل مــیــבآنـم ؛

آنـــچـــﮧ مـیـگـذرב عـمـرِ مــטּ اسـت ،

نـــــــــــــﮧ ســَــخـتـﮯ هــــآ ... !!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات