مشاهده RSS Feed

parisa

خــــــــــد �.....!

به این مطلب امتیاز بدهید
چشــــــمانم را،

"همیـــــــشه" میبـــندم تا تــــو را در کنــــارم ببیــنم.

در خیــــال با تـــو سخــــن میگــــویــم.

تا "تنـــــــهایــــی" را حــس نکــــنم.

در ذهــــن تورا می یابـــم.

تا بدانــــم کـــه در کنـــار "منــی"

میــترســم چشـــمانم را باز کنــــم..

نکـــند تو نبـاشــــی، خــــــــــدا.....!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات