مشاهده RSS Feed

تنهایی من

بعضیا...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ سه شنبه ۲۱ آبان ۹۲ در ساعت ۲۰:۵۸ (737 نمایش ها)
بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،
“تـــــــــــمام” نـــــــــــمی شوند … !
هـــــــمش به آغـــــــوششان بـــــدهکار میمانی !
حضورشان”گـــــــــــرم” است ؛
سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …
آرامش ِ صــــــــــــدایشان را کـــــــــــم می آوری !
هر دم هر لحظه “کـــــــــم” مـــــــی آوریشان …
و اینجا مـــــــــــن کــــــــم دارمــــــــــت ….
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات