مشاهده RSS Feed

ستاره عشق

به امید تو

به این مطلب امتیاز بدهید
[RIGHT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][B] خدایا به امید خودت ... [/B][/SIZE][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][B]نه بنده های بی خودت ... [/B][/SIZE][/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات