مشاهده RSS Feed

ستاره عشق

خدايــــــــ ـــا ؛

به این مطلب امتیاز بدهید
[RIGHT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][B]خدايــــــــــــا ؛

ايـن روزهــا حرفهـــايم بوی نـاشـــکری مي دهنــد. . .

امـــا تــــــــو ..

بـه حســـاب تنهـــايي و دردی که می دانی بگـــذار. . .![/B][/SIZE][/FONT]

[/RIGHT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات