مشاهده RSS Feed

ستاره عشق

خاطره ها

به این مطلب امتیاز بدهید
[RIGHT][COLOR=#a52a2a][SIZE=5][FONT=arial,helvetica,sans-serif][B]از بعضی ادمها خاطره میماند
[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=#a52a2a][SIZE=5][FONT=arial,helvetica,sans-serif][B]از بعضی های دیگر هیچ[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[/RIGHT][COLOR=#a52a2a][SIZE=5] [/SIZE][/COLOR][RIGHT][COLOR=#a52a2a][SIZE=5][FONT=arial,helvetica,sans-serif][B]خاطره ساختن لیاقت میخواهد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات