مشاهده RSS Feed

ستاره عشق

آدم های تنها

به این مطلب امتیاز بدهید
[RIGHT][COLOR=#6699ff][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][B]آدم های تنها

آرزوهای کوچکی دارند

شبیه اینکه کسی

در خانه را به رویشان باز کند[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[/RIGHT][LEFT][FONT=arial,helvetica,sans-serif][SIZE=3][/SIZE][/FONT][/LEFT][SIZE=3][FONT=arial,helvetica,sans-serif][B][/B][/FONT][/SIZE]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات