مشاهده RSS Feed

SENJELI

به خودم مربوطه

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۰۶ بهمن ۹۲ در ساعت ۱۵:۰۵ (2141 نمایش ها)
خلاقم گنده؟؟ به خودم مربوطه!! غرورم از حد گذشته ؟؟ به خودم مربوطه!!تمام زندگیم خودخواهانه ست؟؟ زندگی خودمه!! از عده ای متنفر شدم؟؟ به خودم مربوطه!دوس دارم تنها باشم؟؟ حسِ خودمه!! دوباره عاشق شدم؟؟دله خودمه!!نگاهم به نگاهه اون دوخته ست؟؟ چشمای خودمه!! از روابط فامیلیه الکی خوشم نمیاد؟؟ سلیقه ی خودمه!!صدای خنده هام از حد عادی بلندتره؟؟ خوش حالی خودمه!! با یه تلنگری به هق هق میفتم؟؟ دردِ خودمه!!عده ای را به فراموشی سپردم؟؟ حافظه ی خودمه!! دلم می خواد این جوری باشم!! مجبور به تحمل من نیستید!هـــــــررر قسمت نظراتم بستم تا حرف MoFt نزنيد....در ضمن ورود سگها هم ممنوعه.....نوشته هامم هيچ ربطي به حال و روزم ندارهدوست دارم اين ديوارو هرجور كه ميخوام خط خطي كنماينم به خودم مربوطهي ........ زندگیه خودمه......!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات

    اخلاقم گنده؟؟ به خودم مربوطه!! غرورم از حد گذشته ؟؟ به خودم مربوطه!!تمام زندگیم خودخواهانه ست؟؟ زندگی خودمه!! از عده ای متنفر شدم؟؟ به خودم مربوطه!دوس دارم تنها باشم؟؟ حسِ خودمه!! دوباره عاشق شدم؟؟دله خودمه!!نگاهم به نگاهه اون دوخته ست؟؟ چشمای خودمه!! از روابط فامیلیه الکی خوشم نمیاد؟؟ سلیقه ی خودمه!!صدای خنده هام از حد عادی بلندتره؟؟ خوش حالی خودمه!! با یه تلنگری به هق هق میفتم؟؟ دردِ خودمه!!عده ای را به فراموشی سپردم؟؟ حافظه ی خودمه!! دلم می خواد این جوری باشم!! مجبور به تحمل من نیستید!هـــــــررری....در ضمن ورود سگها هم ممنوعه.....نوشته هامم هيچ ربطي به حال و روزم ندارهدوست دارم اين ديوارو هرجور كه ميخوام خط خطي كنماينم به خودم مربوطهي ........ زندگیه خودمه......!