مشاهده RSS Feed

**4hoo**

باران ندیده !

به این مطلب امتیاز بدهید


سهراب گفتی:چشمها را باید شست... شستم ولی !..


گفتی: جور دیگر باید دید... دیدم ولی !....

گفتی زیر باران باید رفت.... رفتم ولی !...

او نه چشمهای خیس و شسته ام را..نه نگاه دیگرم را...هیچ کدام را ندید !!!!

فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت: " دیوانه باران ندیده !! "
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات